Warsztaty Terapii Zajęciowej

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb..."


Kontakt

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W CHRZANOWIE

ul. Sokoła 8, 32-500 Chrzanów,
tel./fax (0-32) 623 49 70
E-mail: wtzchrzanow@interia.pl
 

NIP: 628-19-92-030, REGON: 350554888-00274, EKD 853220
Bank PeKaO
NR. KONTA: 36 1240 4533 1111 0010 6801 8675