Warsztaty Terapii Zajęciowej

        

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb..."


Rehabilitacja

Uczestnicy WTZ biorą udział w zajęciach organizowanych na sali rehabilitacyjnej. Podopieczni objęci są indywidualnym programem rehabilitacyjnym, na który składa się szeroko rozumiana kinezyterapia z elementami fizykoterapii, z uwzględnieniem zaleceń i orzeczeń lekarskich.

Naszym celem jest

- przywrócenie bezbolesnych ruchów kręgosłupa i kończyn
- poprawa wydolności organizmu i wytrzymałości mięśni
- kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych
- wszechstronny i harmonijny rozwój
- przeciwdziałanie powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy i ewentualnie ich korygowanie
- kompensacja ujemnych skutków obciążenia pracą odpowiedniego trybu życia
- integracja grupy i stworzenie możliwości do poznania coraz to nowych osób, zwłaszcza osób zdrowych

Zajęcia prowadzone są w formie grupowej oraz w formie indywidualnej. Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt ułatwiający i urozmaicający ćwiczenia fizyczne. Nasi podopieczni chętnie biorą udział w zajęciach rehabilitacyjnych, a także w różnych imprezach sportowo-rekreacyjnych, na których zdobywają dyplomy, puchary i nagrody. Zajęcia rehabilitacyjne obejmują także zajęcia na basenie oraz hipoterapię.

Hipoterapia

Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w strefach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i /lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.

Odziaływanie hipoterapii

1. Kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu.
2. Normalizacja napięcia mięśniowego.
3. Doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu.
4. Stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego.
5. Zwiększenie poczucia własnej wartości.
6. Zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
7. Rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.

Więcej o oddziaływaniu hipoterapii na stronie Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego www.hipoterapia.org
  Pracownia Plastyczna - WTZ Chrzanow  
 

Zajecia na basenie

Ćwiczenia na basenie to:

- doskonała zabawa relaksująca zarówno fizycznie jak i psychicznie
- gimnastyka dla mięśni i stawów, przez co w efekcie zmniejsza się napięcie mięśniowe, pobudzając jednocześnie prawidłowy rozwój gorsetu mięśniowego oraz aparatu kostno-stawowego
- stanowią profilaktykę skrzywień kręgosłupa
- podnoszą ogólną odporność organizmu na infekcje i zakażenia
- wspomagają proces rehabilitacji np. dolegliwości kostno - stawowe
- korzystnie oddziaływując na ruchomość stawów
- w istotny sposób wpływają pobudzająco na tempo i jakość rozwoju fizycznego i umysłowego

Masz tylko jedno ciało, powinieneś dobrze o nie dbać - ma ci wystarczyć na całe życie!