Warsztaty Terapii Zajęciowej

        

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb..."


O nas

25 STYCZEŃ 1995 ROKU stał się dla naszego OŚRODKA datą historyczną. Od tego dnia jesteśmy bowiem WARSZTATAMI TERAPII ZAJĘCIOWEJ.

Dotychczas działaliśmy jako Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie. Zadaniem naszej placówki była opieka i pomoc osobom tego potrzebującym, pokrzywdzonym przez los, głównie upośledzonym umysłowo. W swej pracy Ośrodek nasz borykał się z wieloma trudnościami, brakiem odpowiednich warunków i funduszy do prowadzenia skutecznej i przynoszącej efekty działalności. W pewnym momencie zaświtała dla nas nadzieja na lepsze jutro… Pomoc i finansowe wsparcie, a z tym związaną poprawę warunków pracy mogliśmy uzyskać od PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Działamy z inicjatywy Ks. Proboszcza Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego, Prezesa Zarządu Krajowego Fundacji im. Brata Alberta z siedzibą w Radwanowicach.

Odtąd już jako Warsztaty rozpoczęliśmy nowy etap w naszej działalności Warsztat Terapii Zajęciowej obejmuje opieką 35 osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo z terenu powiatu chrzanowskiego.

Pracę terapeutów zajęciowych wspomaga psycholog i rehabilitantka.

Kto może skorzystać z naszej pomocy?

Osoby niepełnosprawne, które:

- Posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności,
- Ukończyły 18 rok życia
- Zakończyły naukę szkolną

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o przyjęcie do Warsztatu Terapii zajęciowej:

- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu - Niepełnosprawności,
- Podanie z prośbą o przyjęcie do Warsztatu Terapii Zajęciowej,
- Opinia psychologa,
- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia