Warsztaty Terapii Zajęciowej

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb..."


Pracownie

Terapia z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej odbywa się w 7 warsztatach: - plastycznym, krawiecko-tkackim, gospodarstwa domowego, , stolarskim, reedukacyjnym, ogrodniczym, teatralno-muzycznym. Pracę rehabilitacyjną prowadzoną przez terapeutów wspierają także specjalista ds. rewalidacji, psycholog, rehabilitant i pielęgniarka.

Zaprzyjaźnione z nami instytucje to: "Ośrodek Pomocy Społecznej" w Chrzanowie, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, Kryta pływalnia “CABAŃSKA FALA” w Chrzanowie, Szpital Powiatowy w Chrzanowie.