Warsztaty Terapii Zajęciowej

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie



                 "Być dobrym jak chleb..."


Pracownie


Warsztat gospodarstwa domowego

Pracownia gospodarstwa domowego prowadzi zajęcia, które są dostosowane do uczestników ze względu na stopień upośledzenia, uzależnione od możliwości, umiejętności i stanu psychofizycznego uczestnika WTZ .

Ogóle założenia programowe Pracowni Gospodarstwa Domowego to:

-wdrażanie zasad planowania i ustalania wymagań organizacyjnych,
-wdrażanie do oszczędnego gospodarowania produktami spożywczymi,
-wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się narzędziami i przyborami gospodarstwa domowego,
-przestrzeganie zasad BHP podczas zajęć oraz stosowanie odzieży ochronnej,
-zwrócenie uwagi na higienę podczas przygotowywania posiłków, w trakcie podawania i spożywania,
-kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole i odpowiedzialności za prace grupy i jej wyniki

Poza obligatoryjnymi zajęciami z zakresu gospodarstwa domowego, uczestnicy mogą wykazać się podczas przygotowania strony kulinarnej uroczystości organizowanych w WTZ / Spotkanie Opłatkowe, Albertiana, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Patrona, Myting Pływacaki, Powitanie lata-ognisko dla uczestników i ich opiekunów organizowane przez przerwę wakacyjną, Sylwester, zabawy i imprezy okolicznościowe/. Tego typu trening pozwala na pozyskanie dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie planowania, gospodarności, rozwijania właściwego tempa pracy czy rozwijania estetyki i poczucia piękna. Sprawdzian w roli organizatora przyjęcia bądź spotkania kulturalno-rozrywkowego jest tym ważniejszy dla uczestników WTZ, gdyż sami mogą zaprezentować się w społecznie pożądanej roli organizatora, gospodarza.