Warsztaty Terapii Zajęciowej

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb..."


Drodzy przyjaciele

Zwracamy się z prośbą o wsparcie rozpoczętej przez nas akcji zbiórki funduszy na zakup pojazdu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Nasza placówka obejmuje rehabilitacją 35 osób niepełnosprawnych z trenu powiatu chrzanowskiego. Działamy w oparciu o środki PFRON przekazywane na działalność poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rok rocznie urząd Starosty Powiatowego w Chrzanowie dotuje działalność WTZ, aplikujemy również o środki celowe w ramach programów profilaktycznych i konkursów ogłaszanych przez Urząd Miasta Chrzanów.

Wszystkie otrzymane środki wykorzystujemy na rehabilitację osób niepełnosprawnych oraz pokrycie bieżących kosztów utrzymania obiektu.

Posiadamy 6 letniego, 9 osobowego busa, którym dowozimy uczestników na zajęcia rehabilitacyjne. Dowozimy każdego dnia 21 osób w siedmio osobowych grupach pod opieką terapeuty pokonując ok. 180 km.

Zakup większego 20 osobowego pojazdu:
- skróciłby czas przewozu uczestników, tym samym zmniejszając koszt z tym związane,
- ułatwiłby dostęp osób niepełnosprawnych z mniejszych miejscowości i wiosek, przysiółków do proponowanej przez naszą placówkę terapii, poprzez zwiększenie możliwości dowozu uczestników na zajęcia,
- skrócenie czasu przewozu uczestników wpalanie na poprawę organizacji procesu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
Dlatego, też zwracamy się do Państwa o wsparcie podjętej przez nas inicjatywy !

Za "DAR SERCA" w imieniu naszych podopiecznych SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !


Prosimy o darowizny na nasze konto: BANK BPH/O CHRZANÓW
NR. KONTA: 18 1060 0076 0000 3300 0024 5548

DLA OSÓB Z ZAGRANICY CHCĄCYCH NAS WESPRZEĆ
SWIFT: BPHKPLPK
IBAN: PL 18 1060 0076 0000 3300 0024 5548