Warsztaty Terapii 

Zajęciowej

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb..."


Aktualności


Serdeczne podziękowania

dla

Szanownego Pana Marka Sowy,

Marszałka Województwa Małopolskiego

za objęcie honorowym patronatem
X Ogólnopolskiego Mitingu Pływackiego
Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka
26 październik 2011 rok
 

 Warsztat Terapii Zajęciowej

Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie

<<< Powrót