Warsztaty Terapii 

Zajęciowej

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb..."


Aktualności

19.03.2012 - Z WIZYTĄ W URZĘDZIE PRACY
 
Podopieczni Warsztatu wzięli udział w spotkaniach z pracownikiem Urzędu Pracy w Chrzanowie.

Spotkania miały na celu przybliżenie podopiecznym samego Urzędu Pracy jak się poruszać po tej instytucji, w jakich pomieszczeniach dokonuje się pierwszej rejestracji, gdzie odbywają się kursy doskonalenia zawodowego i wiele innych ważnych miejsc. Pani Monika Nowak wytłumaczyła jak napisać życiorys zawodowy, list motywacyjny i udzieliła podopiecznym wiele cennych wskazówek, które są bezcenne przy poszukiwaniu pracy.

<<< Powrót