Warsztaty Terapii 

Zajęciowej

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb..."


Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AUTOBUS
 
Fundacja im. Brata Alberta zaprasza do składania ofert na: dostawę jednego fabrycznie nowego autobusu o DMC do 5,5 tony przeznaczonego dla przewozu 16 osób + kierowcę, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 501 899 942,tel/fax 32/623 49 70, mail: funba@aries.com.pl

Przed przystąpieniem proszę zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi oraz pozostałymi dokumentami:

- zaproszenie - pobierz
- formularz ofertowy - pobierz
- wymagania techniczne - pobierz
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz
- wzór umowy - pobierz
- wyjaśnienia - pobierz


<<< Powrót