Warsztaty Terapii 

Zajęciowej

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb..."


Aktualno¶ci

24.05.2012 - XX Pielgrzymka Fundacji im. Brata Alberta - Kalwaria Zebrzydowska
 
W Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jak co roku spotkali się na wspólnej modlitwie uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, ¶wietlic terapeutycznych, ¶rodowiskowych domów samopomocy, rodzice podopiecznych i pracownicy.

Uroczysta msza ¶więta rozpoczęła obchody XX Ogólnopolskiej Pielgrzymki poprowadzona przez Biskupa O. Damiana Andrzeja Muskusa wraz z Prezesem Fundacji im. Brata Alberta ks. Tadeuszem Isakowiczem - Zaleskim.


Pielgrzymi mieli okazję wysłuchać koncertu Lidii Jazgarz, która przepięknie ¶piewała przy akompaniamencie gitarzysty.W czasie wolnym podziwiali¶my piękno kalwaryjskiego sanktuarium..Słoneczna pogoda pozwoliła na podziwianie okolic..Młodzież oazowa zapaliła wszystkich do ¶piewu i tańca pięknymi piosenkami. Podopieczni tańcz± do jednej z piosenek religijnych..Występ teatrzyku " Radwanek" z przedstawieniem "Piekarenka Brata Alberta".

Pielgrzymka zakończyła się Nabożeństwem Majowym w pięknych wnętrzach sanktuarium. Wszyscy podopieczni wraz opiekunami wyczekuj± kolejnej pielgrzymki w 2013 roku .

<<< Powrót