Warsztaty Terapii Zajęciowej

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb..."


Aktualności

16.10.2012 - XI OGÓLNOPOLSKI MITYNG PŁYWACKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH IM. KRZYSZTOFA BRZĘCZKA

16 października odbył się XI Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka ,na Krytej Pływalni " Cabańska Fala" w Chrzanowie. Organizowany przez Zarząd Krajowy Fundacji im. Brata Alberta i Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie.

Współorganizowany przez:

Zarząd i Radę Powiatu Chrzanowskiego, Zarząd i Radę Miejską Chrzanowa, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, Świetlicę Terapeutyczną Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie i Krytą Pływalnię "Cabańska Fala" w Chrzanowie.

Patronat honorowy objęli:


Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Ewa Kopacz


Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich


Marek Sowa - Marszałek Województw Małopolskiego


Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski


Adam Potocki -Starosta Powiatu Chrzanowskiego


Ryszard Kosowski - Burmistrz Miasta Chrzanów

Uroczystego otwarcia zawodów dokonali: Prezes Fundacji im. Brata Alberta Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Wice Burmistrz Miasta Chrzanów Robert Maciaszek.

W zmaganiach sportowych wzięło udział aż 160 zawodników niepełnosprawnych z 33 ośrodków z całego kraju, którzy popłynęli w 30 biegach indywidualnych i 4 biegach sztafetowych. Ostatni bieg był o puchar prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dla najszybszej sztafety zawodów..
Grupa silnych pływaków z WTZ Chrzanów w oczekiwaniu na zmagania sportowe.

Ośrodki, które wzięły udział w zawodach:

Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie
Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Sosnowcu
CHSON "Ognisko" Warsztat Terapii Zajęciowej w Krakowie
Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej "Wspólnota" we Wrocławiu
Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie
Zespół Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach
Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Radwanowicach
Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Radwanowicach
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Szkoła zawodowa w Chrzanowie
Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie
Fundacja im. Br5ata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie
Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini
Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Trzebini
Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Czernichowie
Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Libiążu
Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Libiążu
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chrzanowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Krakowie
Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej os. Dywizjonu w Krakowie
Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej "Maminki" we Wrocławiu
Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et spes w Krakowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Warsztat Terapii Zajęciowej przy SOSW Tarnów
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Wolbromiu
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejskim TPD w Sosnowcu
Dom Pomocy Społecznej w Płazie
Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku
Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Chełmku
Fundacja im. Brata LAberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Jawiszowicach
Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Przeciszowie
Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Oświęcimiu
Internat SOSW w Chrzanowie
Środowiskowy Domo Samopomocy w Radwanowicach
Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II w Tarnowie

Nagrodą specjalną był Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dla najszybszej sztafet zawodów. Zwyciężył Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 4 w Krakowie
II miejsce zajęła Szkoła Zawodowa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chrzanowie
III miejsce Warsztat Terapii Zajęciowej w Radwanowicach
Wyróżnienie otrzymał również najstarszy uczestnik Mityngu Pływackiego - Józef Wróbel z Domu Pomocy Społecznej w Płazie jak i również najmłodsza zawodniczka Ewelina Tora z Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II w Katowicach.

Największe emocje uczestniczyły zawodnikom przy wręczaniu medali i pucharów. Niektórzy nie mogli ukryć łez wzruszenia i dumy..Serdecznie dziękujemy: ZHP Chrzanów, WOPR Chrzanów, Zespołowi Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie, służbą medycznym, pracownikom Krytej Pływalni "Cabańska Fala" ludziom dobrej woli, którzy wnieśli swój wkład w organizację XI Ogólnopolskiego Mityngu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka

Wsparli nas:

DANONE SP. Z O . O.
RAFINERIA TRZEBINIA S.A.
HYDRO ALUMINIUM SP. Z O. O. CHRZANÓW
SZ. P. ELŻBIETA MIĘTKIEWICZ STOŁÓWKA SZKOLNA
SZ. P. WŁADYSŁAWA I JAKUB MLOSTEK PIEKARNIA CHRZANÓW
SZ. P. JAN MAŁECKI ZAKŁAD CUKIERNICZY
DAN CAKE POLONIA SP. Z O. O.
EDEN SPRINGS SP. Z O.O. KRZESZOWICE
CENTRUM HANDLU SPOŻYWCZEGO "ASTIR" CHRZANÓW
ELIMEX S.C. TRZEBINIA - MŁOSZOWA
E -SPORT - KOPACZ JAROSŁAW SP.J
SZANOWNA PANI URSZULA PALKA BARTOSIŃSKA BELFER-SPORT CHRZANÓW

Warsztat Terapii Zajęciowej w Chrzanowie serdecznie gratuluje wszystkim zawodnikom, którzy brali udział w zmaganiach sportowych podczas XI Ogólnopolskiego Mityngu Pływackiego Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka i zaprasza na zwody w 2013 roku ?.

<<< Powrót