Warsztaty Terapii Zajęciowej

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb..."


Aktualności

18.11.2013 - Pobierz darmowy program do rozliczenia PIT
DROGI PODATNIKU, DROGI PRZYJACIELU !

Od 1987 roku Fundacja zajmuje się opieką i rehabilitacją społeczną oraz zawodową osób niepełnosprawnych intelektualnie. Cel swój Fundacja realizuje prowadząc na terenie całej Polski: 4 Schroniska dla Niepełnosprawnych (Domy Pomocy Społecznej), 12 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 2 Środowiskowe Domy Samopomocy, 7 Świetlic Terapeutycznych.

POBIERZ DARMOWY PROGRAM PIT

Znajdź w swoim formularzu PIT pozycję:

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
PIT 28: część M,
PIT 36: część O,
PIT 36L: część N,
PIT 37: część H,
PIT 38: część G,
Po wyliczeniu zobowiązania podatkowego:
- wpisz nazwę: FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA
- numer KRS 0000028246
- oraz wyliczoną kwotę 1% należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W IMIENIU PODOPIECZNYCH FUNDACJI IM. BRATA ALBERTA - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !

<<< Powrót