Warsztaty Terapii Zajęciowej

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb..."


Aktualności

29.01.2013 - II ETAP ELIMINACJI - ALBERTIANA 2013

Po raz kolejny w sali teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie spotkali się aktorzy i soliści, laureaci I etapu eliminacji XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana 2013


Uroczystego otwarcia zawodów dokonali: Prezes Fundacji im. Brata Alberta Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Wice Burmistrz Miasta Chrzanów Robert Maciaszek.


Były podziękowania dla wszystkich tych dzięki, którym mogliśmy się spotkać i przeżywać zmaganie niepełnosprawnych aktorów.

Dziekujemy serdecznie

Zarządowi Fundacji im. Brata Alberta
Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej
Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Starostwu Powiatowemu w Chrzanowie
Władzą miasta Chrzanów
Dyrekcji i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie

Uroczyste otwarcie festiwalu rozpoczęło zmagania sceniczne...

Jury ogłosiło Laureatów festiwalu.Wybór nie był łatwy.Były nagrody, dyplomy dla wszystkich uczestników i laureatów.Wszystkim gratulujemy.. Zapraszamy za rok !


Laureatami zostali:

Protokół końcowy Jury z II etapu eliminacji regionalnych
Region III

XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej

Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

ALBERTIANA 2013

II etap eliminacji regionalnych do XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - ALBERTIANA 2013, odbył się dn.29 stycznia 2013 r. w MOKSiR w Chrzanowie

Jury w składzie: P. Lidia Jazgar, P. Tadeusz Mękarski, P. Aneta Leśniakiewicz P.Angelika Kusak, P. Małgorzata Godek- Wójcik

dn.29.01.2013r. dokonało oceny 8 przedstawień teatralnych i przesłuchało 2 solistów. Jury przyznało odpowiednio I, II, III miejsce za prezentację teatralną dla zespołów teatralnych i I miejsce dla solisty zgodnie z następującym protokołem:

Laureaci w kategorii :Grupy teatralne i przedstawienia:


I miejsce:

Nazwa zespołu teatralnego: ŚWIETLIKI
Ośrodek: Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej GAUDIUM ET SPES w Krakowie
Tytuł przedstawienia: " Sen cyrku"


II miejsce:

Nazwa zespołu teatralnego: ZETKI

Ośrodek:Zespół Szkół Specjalnych im. W Sherborne w Czerwionka- Leszczyny

Tytuł przedstawienia: "Taniec żywiołów"


III miejsce:

Nazwa zespołu teatralnego: ISKIERKI
Ośrodek:Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Chrzanowie
Tytuł przedstawienia: "Triumf miłości"Wśród solistów laureatem I miejsca wybrano:

Nazwisko i imię solisty: Maja Łuc
Nazwa jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Skawinie
Tytuł piosenki:"Dłoń"<<< Powrót