Warsztaty Terapii Zajęciowej

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb..."


Aktualności

06.06.2013 - Obchody Dnia Patrona Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie

6 czerwca WTZ Chrzanów, zorganizował wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Chrzanowie i Świetlicą Terapeutyczną Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie obchody Dnia Patrona Fundacji Obchody rozpoczeła uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez Księdza Tadeusza Isakowicza- Zaleskiego, Księdza Dziekana Romana Sławeńskiego i Księdza Krzysztofa Zająca.

Następnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie zebrali się zaproszeni goście aby współnie świętować.Wśród gości był obecny Poseł na Sejm RP - Tadeusz Arkid
Prezes Fundacji im. Brata Alberta Ksiądz Tadeusza Isakowicz- Zaleski dokonał uroczystego otwarcia wystawy twórczości podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chrzanowie " Arteterapia - Szczęśliwy Świat Integracji" , która prezentowana jest w chrzanowskiej bibliotece.
Medal Wdzięczności Dobroczyńcom za Serce i Miłość za wspieranie osób niepełnosprawnych, otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie.
Były występy podopiecznych, Warsztatau Terapii Zajęciowej i Świetlicy Terapeutycznej w Chrzanowie

Odbyła się aukcja prac podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chrzanowie, oraz prezentacja filmu o Fundacji im. Brata Alberta.

Skladamy serdeczne podziekowania, samorządowi powietowemu w Chrzanowie, samorządowi Miasta Chrzanów. Szczególne wyrazy podziekowań kirujemy do dyrekcji, pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, ak również prcownikom WTZ Chrzanów<<< Powrót