Warsztaty Terapii Zajęciowej

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb..."


Aktualności

29.01.2014 - Eliminacje Regionalne XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana 2014 Chrzanów

29 stycznia 2014r. na deskach sceny teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie odbyły się eliminacje regionalne XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana 2014 dla województw małopolskiego, śląskiego, opolskiego. Był to II etap eliminacji do którego zakwalifikowane zostało 9 zespołów teatralnych i trzech solistów. Na scenie chrzanowskiego MOKSiR-u zaprezentowali się:

Zespół Szkół Specjalnych Czerwionka-Leszczyny
Zespół teatralny: Zetki, "Opowieść starego lokaja"

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenie Braci Albertynów Ojców
Zespół teatralny : Pociechy Brata Alberta, " Legendy o Ojcowie"

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Czerwienne Ciche
Zespół teatralny : Zawodowcy z Bachledówki, "O zwyrtale muzykancie"

Dom Pomocy Społecznej w Płazie
Zespół teatralny : Kurtyna, "Kopciuszek na wesoło"

Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Libiążu
Zespół teatralny : Wesoła Kapela, "Dawnych wspomnień czar"

Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
Zespół teatralny : 2 znaki zapytania, "Sen Nocy Letniej -impresja"

Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej Chełmek
Zespół teatralny : Żółta Ciżemka, "Król jest nagi"

Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Promyk" Warsztat Terapii Zajęciowej Gostwica, Podegrodzie
Zespół teatralny: Psotnik, "Szelmostwa lisa Witalisa"

Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej Chrzanów
Zespół teatralny : Perełki, tytuł przedstawienia " Czerwony Kapturek"

oraz soliści:

Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna Libiąż
Piotr Nowotarski "Niepokonani"

Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół, Warsztat Terapii Zajęciowej Grodków
Józef Mielnicki "Nie chcę więcej"

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Skawinie
Maja Łuc "Radość najpiękniejszych lat"

Uroczystego otwarcia festiwalu dokonał Ks. Tadeusz Isakowicz Zaleski - Prezes Fundacji im. Brata Alberta.

Jury wyłoniło laureatów, którzy zaprezentują się podczas finału XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana 2014< na deskach teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Protokół końcowy Jury z II etapu eliminacji regionalnych Region III, XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ALBERTIANA 2014

II etap eliminacji regionalnych do XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - ALBERTIANA 2014, odbył się dn. 29 stycznia 2014 r. w MOKSiR w Chrzanowie

Jury w składzie:
P. Tadeusz Mękarski
P. Aneta Leśniakiewicz
P. Angelika Kusak
P. Małgorzata Godek- Wójcik
dn.29.01.2014r. dokonało oceny 9 przedstawień teatralnych i przesłuchało 3 solistów. Jury przyznało odpowiednio I, II, III miejsce za prezentację teatralną dla zespołów teatralnych i I miejsce dla solisty zgodnie z następującym protokołem:

Laureaci w kategorii :Grupy teatralne i przedstawienia:

I miejsce: Nazwa zespołu teatralnego: Psotnik
Ośrodek: Warsztat Terapii Zajęciowej Gostwica Podegrodzie
Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Promyk"
Tytuł przedstawienia: "Szelmostwa lisa Witalisa"

II miejsce: Nazwa zespołu teatralnego: 2 znaki zapytania
Ośrodek: Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach
Tytuł przedstawienia: "Sen Nocy Letniej - impresja"

III miejsce: Nazwa zespołu teatralnego: Żółta Ciżemka
Ośrodek: Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku Fundacji im. Brata Alberta Tytuł przedstawienia: "Król jest nagi"

Jury przyznało wyróżnienie dla zespołu teatralnego Zetki z Zespołu Szkół Specjalnych Czerwionka-Leszczyny za spektakl pt. "Opowieść starego lokaja"

Wśród solistów laureatem I miejsca wybrano:

Nazwisko i imię solisty: Józef Mielnicki
Nazwa jednostki: Warsztat Terapii Zajęciowej w Grodkowie
Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół,
Tytuł piosenki: "Nie chcę więcej"

Jury przyznało wyróżnienie dla solistki Mai Łuc ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Skawinie za wykonanie piosenki pt. "Radość najpiękniejszych lat"

Wszystkim Laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy !

Składamy serdeczne podziękowania Zarządowi Krajowemu Fundacji im. Brata Alberta, dyrekcji i pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, władzom miasta i powiatu chrzanowskiego, Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie za pomoc i wsparcie w przygotowaniu festiwalu !

<<< Powrót