Warsztaty Terapii Zajęciowej

Fundacja im. Brata Alberta

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Chrzanowie                 "Być dobrym jak chleb..."


Aktualności

04.02.2016 - XVI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI TEATRALNO-MUZYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE - ALBERTIANA 2016 - RELACJA

Laureaci w kategorii : Grupy teatralne i przedstawienia:

I miejsce: Nazwa zespołu teatralnego: "Bez nazwy"
Ośrodek: Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej w Zabrzu
Tytuł przedstawienia: "Bajka o drzewie"

II miejsce: Nazwa zespołu teatralnego: "Żółta Ciżemka"
Ośrodek: Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chełmku
Tytuł przedstawienia: " Mały Książe"

III miejsce: Nazwa zespołu teatralnego: " Itaka i Owaka"
Ośrodek: Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 w Krakowie
Tytuł przedstawienia: "Grimm"

Wśród solistów laureatem I miejsca wybrano:

Nazwisko i imię solisty: Paulina Michalska
Nazwa jednostki: Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie
Tytuł piosenki: "Między ciszą a ciszą" z repertuaru Grzegorza Turnała

Jury przyznało również wyróżnienie specjalne dla solisty - pianisty:

Nazwisko i imię solisty: Arkadiusz Pietrzyk
Nazwa jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 w Krakowie
Tytuł utworu: "Czardasz" Vittorio Monti


<<< Powrót